Thema Metropolis

Het Maker Festival Twente werkt ieder jaar met een nieuw thema om zo de edities hun eigen karakter te geven. Voor 2019 is dit thema ‘Metropolis’, gebaseerd op de Duitse sciencefiction film van Fritz Lang in 1927. De film laat de disruptieve invloed van de industrialisatie op de samenleving zien en stelt thema’s aan de kaak waar we bijna een eeuw later nog steeds het antwoord op verschuldigd blijven; verstedelijking, de robotisering van arbeid en digitalisering van de democratie. Hoe zorgen we dat zowel onze grote steden, maar ook de krimpregio’s leefbaar blijven? Vraagt de nieuwe situatie om een veranderde visie op wonen? In hoeverre verschilt een visie op wonen voor de stad, van die van de krimpregio? Hoe kunnen we binnen de verstedelijkte omgeving op een duurzame wijze wonen en de voedselvoorziening regelen?

Recent onderzoek van het World Economic Forum geeft aan dat er in 2022 weliswaar 75 miljoen banen verdwenen zullen zijn door de robotisering, maar dat er tegelijkertijd 133 miljoen banen ontstaan door machines die werk uit handen nemen. De nieuwe banen ontstaan vooral daar waar menselijke competenties belangrijk zijn/blijven. Volgens het rapport zal in 2025 maar liefst 52% van het huidige werk vervangen zijn door machines. Wat is de invloed van robotisering op het werkveld? Hoe kunnen we tot een goede – voor de mens gezondere – werkverdeling komen tussen mens en robot? Welke veranderende vaardigheden zijn nodig om te leren ten gevolge van de robotisering?

Metropolis heeft een duidelijke moraal; alleen als de elite en de arbeider samenwerken, kunnen zij een goede wereld bouwen. En de machine moet niet bepalend maar dienend zijn. Nu elk special effect kan worden gecreëerd met een machine, moet je oppassen dat het democratische gesprek, creativiteit en flexibiliteit van denken niet verloren gaan.

Tentoonstellingen
Tijdens het Maker Festival is in Tetem de tentoonstelling Be Your Own Robot van Sander Veenhof te zien en De Tijdelijke Textieldrukkerij in De Museumfabriek. Beide tentoonstellingen maken deel uit van het festival.

Be Your Own Robot
Be Your Own Robot van Sander Veenhof in Tetem laat zien hoe de komst van de 3e generatie AR-brillen ons wereldbeeld zal beïnvloeden en onze eigen positie in de wereld zal veranderen. Wat betekent deze technologische ontwikkeling voor het individu? Wat betekent het voor de creativiteit en flexibiliteit van ons denken als je straks kunt kiezen in welk domein je je begeeft?

Sander Veenhof augmented reality wearables
Sander Veenhof fashion Hololens


De Tijdelijke Textieldrukkerij
De Tijdelijke Textieldrukkerij in De Museumfabriek gaat in op nieuwe biotechnologische ontwikkelingen in de textielindustrie. Denk aan het bedrukken van textiel d.m.v. schimmels en andere biologische processen. In hoeverre vragen deze nieuwe technieken andere competenties van medewerkers? Leveren de nieuwe technieken nieuwe arbeids- en milieurisico’s op?

De Tijdelijke Textieldrukkerij Makerspace