Privacyverklaring

Het Maker Festival Twente (hierna genoemd MFT), is een productie van Tetem,
p/a Stroinksbleekweg 16, 7523 ZL, Enschede, en verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maker Festival Twente
p/a Stroinksbleekweg 16
7523 ZL Enschede
053-2005570
mft@tetem.nl
www.makerfestivaltwente.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
MFT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer (in geval van aanmeldingen voor onze events)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
mft@tetem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MFT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Bevestigen van aanmeldingen voor onze events
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over onze diensten via onze website, nieuwsbrief en social media
– Om diensten te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling (indien van toepassing)
– MFT analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
MFT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
MFT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MFT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
MFT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MFT blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google (Analytics)
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google
Analytics-dienst. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken,
zodat we de website periodiek kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Mailchimp (Nieuwsbrief)
MailChimp is een emailmarketing provider, beheerd door MailChimp Inc. MailChimp houdt een database
bij van mailadressen. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief word je toegevoegd aan de database
van MailChimp. De email-beheer en verzendservice van MailChimp maakt gebruik van zogenaamde web
beacons. Deze beacons houden bij wie de emails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in
e-mails worden gemeten. Je mailadres wordt alleen door onszelf gebruikt. Opt-out: schrijf je uit door op
de uitschrijf-link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om onze website en diensten te kunnen promoten op sociale
netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes
code die van de betreffende social media netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn en opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn stellen zich te houden aan de Safe Harbor
principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MFT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MFT en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mft@tetem.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
MFT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MFT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via mft@tetem.nl.