Profiel-project Kunst-Torentje: Kleinste expositieruimte van Nederland krijgt een jasje

Twente en textiel waren decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De textielindustrie heeft voor een groot deel de infrastructuur, stadsontwikkeling, economie en het sociaal-culturele leven bepaald. Dat is op veel plekken nauwelijks nog te zien. Oude fabrieken zijn vervangen door nieuwe gebouwen of als locatie met een andere bestemming in gebruik. Het verleden raakt steeds meer op de achtergrond, terwijl het zo bepalend is voor het (samen)leven van nu en de toekomst. Leerlingen van vier scholen in vier Europese landen hebben zich in het kader van een Erasmus+ project met het textiele verleden in hun omgeving beziggehouden: Nordhorn/Neuenhaus (D), Zlín/Valašské Klobouky (CZ), Lodz/Zelów (PL) en Almelo (NL).

Bij bezoeken aan de buitenlandse scholen hebben de leerlingen ontdekt dat de geschiedenis bijna overal hetzelfde is geweest. Echter, wat er ná de teloorgang van de textielindustrie met de verschillende steden gebeurde verschilde nogal. De resultaten van het onderzoek van de leerlingen zijn in een web app samengevoegd. Voor Almelo is de vergane textielglorie in een wandelroute verwerkt, die zowel als app, maar ook als boekje beschikbaar wordt gesteld. Oude kiekjes op nieuwe locaties bekijken; een blik van het heden naar het verleden.

In de eerste week van juni 2019 zijn alle buitenlandse partners in Almelo om de lancering van de app te vieren. Dat gebeurt op een ludieke manier: Het Kunst-Torentje in Almelo krijgt een jasje aangemeten! Helemaal à la Christo wordt de klokkentoren – die de voormalige textielarbeiders ter ere van het 50-jarig jubileum van het mechanisch weven aan de directie van Ten Cate schonken – van textiel voorzien. Zo wordt het verleden met het heden verbonden. De profielwerkstukken van de leerlingen worden op 6 februari 2019 op Het Erasmus, afdeling VWO gepresenteerd. Iedereen is van harte welkom!

Datum: woensdag 6 februari 2019
Tijd: 18:30 uur
Locatie: Het Erasmus, Sluiskade NZ68, Almelo
Aanmelden via: m.ritterfeld@het-erasmus.nl