Digital Detox Experiment

Wat gebeurt er als je offline gaat in een wereld die altijd online is? Als je je telefoon opzij legt, wat komt er dan voor in de plaats? Heb je nog vrienden? Besta je überhaupt nog? Studenten van SAMM (Studievereniging van de Academie Mens en Maatschappij) probeerden het en ondergingen een digital detox. Vanavond delen ze hun ervaringen met ons en met filosoof Hans Schnitzler.
Hans Schnitzler geeft een filosofische reflectie op de digitale onthouding. Volgens Schnitzler stevenen we af op een “Marxistische klassenstrijd waarin grootdatabezitters de dienst uitmaken en waarin de technische vooruitgang hand in hand gaat met dehumanisering”. Waar het bij Karl Marx draaide om arbeid en kapitaal, is het klassenverschil tegenwoordig uit de drukken in termen als informatie en grootdatabezit. Niet ons lichaam, maar onze geest wordt nu geïndustrialiseerd: inzet van de strijd is de totale inlijving van onze aandacht.
Ervaren de studenten na een digital detox de regie over hun leven weer in eigen handen te hebben? Of biedt de digitalisering van ons leven ook enorme voordelen?

Datum: dinsdag 11 december 2018
Tijd: 16.00 – 17.45 uur
Locatie: Harry Bannink Theater, Saxion Hogeschool, MH Tromplaan 28, Enschede
Deelname: Gratis toegankelijk