Smart Grid huis


Smart Grid Huis

Een maquette die laat zien hoe in een moderne woonomgeving de vraag en het aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd kunnen worden. Met de opkomst van decentraal opgewekte energie, bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen, is het steeds lastiger de vraag en het aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen. Zonnepanelen wekken op een bewolkte dag immers minder energie op en windmolens draaien niet altijd even hard. Smart grids (slimme elektriciteitsnetwerken) in combinatie met slimme apparaten en energiebuffers, zijn de oplossing voor dit dilemma. Hierbij wordt de lokale inzet van apparaten binnen huizen zo afgestemd (vraag gestuurd management) dat het verbruik van energie zich aanpast aan de opwekking van energie. Studenten van de Universiteit Twente laten met dit huis zien hoe dat werkt.

Bezoek onze website.

Terug naar de Makers