Saxion Bètatechniek


Saxion Bètatechniek

We staan in Nederland voor een grote uitdaging: in 2020 zijn er voldoende technisch opgeleide mensen om de economische motor te laten draaien. Een nobel streven als we bedenken dat er jaarlijks meer technici de arbeidsmarkt verlaten dan toetreden. Samen met overheid, onderwijs en bedrijfsleven zet het Programma Bètatechniek Saxion zich in om de gezamenlijke ambitie invulling te geven en daarmee onze kenniseconomie – en dus innovatiekracht – te behouden. Kom langs en doe mee aan verschillende proeven. Bijvoorbeeld wat is het effect van groene zeep en wat kun je allemaal doen met vingerafdrukken?

Bezoek onze website

Terug naar de Makers