Wat is Play & Learn?


In 2016 ontwikkelde Tetem met de Play & Learn dagen een concept waardoor het mogelijk werd om op een meer regionale manier invulling te geven aan het Maker Festival Twente. Door Mini Maker Faires te organiseren in omringende steden (Almelo en Hengelo) kon invulling gegeven worden aan een Twentebreed concept. Deze aanpak bleek een groot succes; de draagkracht voor het Maker Festival Twente werd er verder door verstevigd en geborgd.

Net als vorig jaar, gaan we ook in 2017 samenwerken met Hengelo en Almelo bij de organisatie van de Play & Learn dagen. Als opmaat naar het MFT kan het onderwijs tijdens de Play & Learn dagen alvast kennis maken met makers, uitvinders, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers. Er zijn presentaties en workshops voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Het doel van de Play & Learn dagen is:

  • Door nieuwsgierigheid en inspiratie belangstelling wekken voor innovatieve en duurzame oplossingen, kunst, technologie en (nieuwe) ambachten
  • Jongeren geïnteresseerd maken in het toepassen en vernieuwen van techniek
  • Beroepsperspectieven binnen de sectoren techniek, creatieve economie en maakindustrie in kaart brengen en jongeren de mogelijkheid bieden zich hier een beeld bij te vormen
  • Twente opnieuw zichtbaar maken als dé locatie voor de maakindustrie

In de ochtend is er een onderwijsprogramma. Leerlingen maken kennis met verschillende makers en worden uitgedaagd mee te kijken, doen en beleven. In de middag is er een programma voor het publiek, waar bedrijven, kunstenaars en makers zich zullen presenteren en de leerlingen actief betrekken bij hun producten en creaties.

Binnen Play & Learn werken we samen met lokale partners uit het onderwijs, de drie promotie bureaus en culturele instellingen als Kaliber, Oyfo en Roombeek Cultuurpark.

Data Play & Learn dagen
Hengelo: 10 mei 2017 – voor VO en MBO – locatie ROC Hengelo
Enschede: 16 en 18 mei 2017 – voor PO groep 7, VO en MBO – locatie Museum TwentseWelle
Almelo: 17 mei 2017 – Voor PO groep 7, VO en MBO – locatie Indië terrein
Boeken via: educatie@roombeekcultuurpark.nl

Mini Maker Faires
Hengelo: 10 mei 2017 – 14.00-17.00 – Locatie: ROC Hengelo
Almelo: 17 mei 2017 – 14.00-17.00 – Locatie: Indië terrein

Bedrijven, kunstenaars en makers gezocht!
De Play & Learn dagen zijn een samenwerking tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. Deze dagen kunnen niet gerealiseerd worden zonder input van bedrijven. Houdt jouw bedrijf zich bezig met innovatie, technologie, duurzaamheid, food, textiel of iets anders wat op de Play & Learn dagen of één van de Mini-Maker Fairs niet mag ontbreken? Ben jij een uitvinder, bouwer, hacker, wetenschapper of kunstenaar en wil je graag iets aan de wereld laten zien en vooral hoe het wordt gemaakt? En wil jij een bijdrage leveren aan de toekomst van de volgende generatie? Meld je dan aan via dit aanmeldingsformulier..

De Play & Learn dagen 2016 werden mede mogelijk gemaakt door:
Chris Tacklind, Conrad, OICAM, Protoplast, Urenco, TkkrLab, Twence, Wirelab, Wowi, Wowlab, Zine Depo, Universiteit Twente, Ter Steege, De Smaak Van, ROC Twente De Gieterij, Gemeente Enschede, Gemeente Almelo, Gemeente Hengelo, Prins Bernhard Cultuurfonds, Promotie Enschede, Almelo Promotie, Bureau Hengelo, Crea, Twents Techniekmuseum HEIM, MAFF, Kaliber Kunstenschool en Roombeek Cultuurpark Educatie.