Expertprogramma najaar 2017 bekend


Het expertprogramma bevat kleinschalige events variërend van ontwerp-workshops en Trend-labs tot netwerkbijeenkomsten. Met deze events draagt het MFT bij aan de maatschappelijke discussie over de invloed en gevolgen van de ontwerp- en maakontwikkelingen voor mens, cultuur en werkprocessen.

Vragen die in het expertprogramma aan de orde komen zijn: Welke mogelijkheden bieden nieuwe technieken aan hedendaagse makers en ontwerpers? Hoe ziet de toekomst van robotica eruit? Welk effect heeft kunstmatige intelligentie op de maatschappij?

In de programmering in het najaar –  oktober t/m december 2017  – werken we samen met verschillende partners: de bibliotheken Enschede, Hengelo, Almelo en Hardenberg, Museum TwentseWelle, Rijksmuseum Twenthe, HeARTGallery en het Wowlab.

Bekijk het overzicht van alle events in het najaar 2017.