Expert programma

Het Maker Festival Twente vindt plaats op 20 en 21 mei 2017 op Roombeek Cultuurpark en is een co-productie van Tetem en TwentseWelle. In de maanden voorafgaand aan het festival vinden verschillende kleinschalige events plaats, variërend van ontwerp-workshops en artist-talks tot netwerkbijeenkomsten. Met deze events opent het MFT de maatschappelijke discussie over de invloed en gevolgen van de ontwerp- en maakontwikkelingen voor mens, cultuur en werkprocessen.

Vragen die de komende maanden in het expertprogramma aan de orde komen zijn: Op welke wijze draagt het ontregelen van digitale platforms bij tot innovatie en wat is de invloed van deze platforms op maak en ontwerpprocessen? Welke rol speelt Leonardo da Vinci in de dromen en werkelijkheid van hedendaagse uitvinders? Welke wonderlijke creaties levert een samenwerking tussen een textielkunstenaar en een kiemgroente-expert op? Welke mogelijkheden bieden nieuwe technieken aan hedendaagse makers en ontwerpers?

In de programmering werken we samen met verschillende partners: Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Twente, Saxion, KITT Engineering en diverse bedrijven uit de regio Twente, zoals TenCate en Texperium.


Female Power and Potential

Dinsdag 9 mei 2017 KRACHT on Tour is een initiatief van Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bussemaker wil meer vrouwen stimuleren hun talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren. Want dat betekent dat zij zelfstandiger zullen zijn, meer keuzevrijheid hebben en een sterkere positie in de […]

Female Power and Potential